THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN TRONG NƯỚC

Với hình thức thanh toán này, sau khi bạn hoàn thành các bước đăng ký đơn hàng trên website, bạn hãy thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Chuyển khoản vào một trong những tài khoản được liệt kê tại Danh sách ngân hàng phía dưới.
Bước 2: Sau khi thực hiện chuyển khoản thành công, bạn vui lòng liên hệ với Bộ phận Kinh doanh của chúng tôi bằng một trong các hình thức sau:

 Lưu ý:

  • Tại mục nội dung chuyển khoản, bạn vui lòng ghi thêm “Thanh toán đơn hàng abc123”
    Trong đó, abc123 là số đơn hàng chúng tôi thông báo qua email cho bạn;.
  • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi bạn chuyển khoản nhầm hoặc không phải tài khoản ghi trong Email xác nhận đơn hàng trên ưebsitehttps://phukienvolvo.com
  • Trường hợp chúng tôi chưa nhận được khoản thanh toán do giao dịch trễ từ phía ngân hàng, bạn vui lòng scan Uỷ nhiệm chi để chúng tôi vận chuyển hàng cho bạn ngay lập tức.